هبوط و حدوث روح در نگاه مولانا و ابن‌سینا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

از مهم‌ترین مباحث مطرح در بین فلاسفه و عرفای اسلامی، اندیشه هبوط انسان از عالم ملکوت به عالم ملک و جهان ماده است. اندیشه هبوط انسان بر این اساس استوار است که انسان نخست در عالم برین در جوار رحمت حق بوده است و به خاطر گناهی، از بهشت عدن الهی به جهان ماده تبعید شده است. نگارنده در این مقاله حدوث و قدم روح و تجرد و بساطت آن را، از بن مایه‌های اصلی فلسفی اندیشه هبوط تلقی کرده و معتقد است فلاسفه و عرفای بزرگ در تبیین حدوث و قدم روح انسانی دچار نوعی تردید و سرگردانی بوده و در تحلیل آن دچار مشکل شده‌اند. نگارنده، این حیرت و سرگردانی را در کلام ابن‌سینا، و مولانا به اجمال مورد بررسی قرار داده و مسأله چگونگی آفرینش روح و تجرد آن را اساس اندیشه هبوط انسان دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fall and Existence of Soul in the Works by Rumi and Ibn Sina

نویسنده [English]

  • ebrahim rahimi
چکیده [English]

One of the most important controversial issues among Islamic philosophers and mystics is the thought of man's fall from the Heavenly World to the Material one. The basis of man's fall is that Adam had lived in Heaven at the beginning but was exiled from Eden to the material world because of the sin he committed. In this paper, existence and spirituality of the soul is considered as the main roots of man's fall and discusses that great philosophers and mystics are dubious in explaining the said two issues. This paper investigates into this doubt in the writings of IbnSina and Rumi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fall
  • Soul
  • slavery
  • existence
  • Spirituality