طنز در عاشقانه‌های حافظ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این‌تحقیق با عنوان «طنز در عاشقانه‌های حافظ» به معرّفی برخی ظرافت‌های هنری و شگرد‌های حافظانه ‌در آفرینش طنز عاشقانه پرداخته و با نگاهی‌ متفاوت نسبت به طنز، آن را به عنوان یکی ‌از‌ جدّی‌ترین، تأثیرگذارترین و هنرمندانه‌ترین عناصر آرایه‌ی کلام ناب معرّفی کرده و سعی داشته است که با بحث و فحص در متن و بطن شعر حافظ، به واگویی ترفندهای رندانه و حافظانه بپردازد و عوامل دخیل در جریان طنز پردازی و تحلیل گفتمان آن را مورد شرح و واکاوی قرار دهد . بر اساس این پژوهش دریافته‌ایم که طنز یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های ذهن و زبان حافظ در آفرینش فضاهای عاشقانه است که به گونه‌ای پیچیده و پنهان، مورد استفاده قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Humor in Love Poems by Hafez

نویسنده [English]

  • ahmad hashemi
چکیده [English]

The present study introduces some artistic delicacies and techniques used by Hafez in creation of love humor. With a different view towards humor, this paper considers Hafez poems as one of the most serious, effective, and artistic works and attempts to discuss smart techniques used by Hafez. It also analyzes the factors influencing the humor in his work. It is concluded that humor is one of the most significant concerns in language and mind of Hafez in creation of love atmospheres and are used in a very mystic and complicated way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humor
  • Hafez love poems
  • understanding paradox
  • poetic techniques