کهن‏گرایی در شعر شاملو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زبان از مهم‏ترین عناصر شعر است.در مکتب فرمالیست روس و فرزند آن ساختارگرایی، بررسی زبان بسیار اهمّیّت دارد. پایه‏ی فکری این مکاتب بیشتر درباره‏ی برجستگی متون ادبی و غرابت و دوری آن از زبان عادی است. یکی از راه‏های برجسته‏سازی متون ادبی، هنجارگریزی است و یکی از راه‏های هنجارگریزی در اثر ادبی برای ایجاد زیبایی، کهن‏گرایی است. اگر شاعر یا نویسنده‏ای در زبان خود رویکردی قدیمی داشته باشد و به شیوه‏ی کهن بنویسد در زبان، کهن‏گرا است.در میان شاعران معاصر ایران، احمد شاملو از کسانی است که یکی از اصلی‏ترین پایه‏های زبانیِ شعر خود را بر کهن‏گرایی نهاده است. توجّه به متون گذشته‏ به عنوان منبع بزرگ زبانی برای برجسته‏سازی و... از مشخّصه‏های اصلی شعر اوست. در این مقاله سعی بر این است که وجوه کهن‏گرایی در شعر شاملو با استفاده از آرای فرمالیستی و ساختارگرایی‏ بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaism in Shamloo’s Poetry

نویسنده [English]

  • ahmad khatami
چکیده [English]

Language is an important element of poetry. In Russian formalism and structuralism, investigating into language is of great significance. The basis of these schools is mostly related to the prominence of literary texts and their distance from ordinary language use. An important way to make literary texts distinguished from others is violation of norms, among which archaism can be used to create beauty in a literary work. If a poet or writer takes an archaic approach in his/her language, his/her work is called archaic. Ahmad Shamloo is among the contemporary poets who has used archaism as the basis of his poetry. He pays attention to old texts as a great linguistic source for making his poetry outstanding. This paper aims at investigating into the archaic aspects of Shamloo poems using formalism and structuralism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shamloo
  • Formalism
  • structuralism
  • archaism