منبع شناسی احادیث گلشن راز شیخ محمود شبستری بر مبنای چاپ دکتر دزفولیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

گلشن راز شیخ محمود شبستری، یکی از ارزنده‌ترین آثار عرفان نظری بر پایه ی اندیشه‌های ابن عربی است که شیخ، آن را در پاسخ به پانزده و به روایتی، هفده سوال امیر حسن هزوی، به نظم آورده و در آن به اصول عرفان وتصوف اسلامی پرداخته است. در این مقاله، از دید منبع شناسی به بررسی احادیث آن پرداخته شده است و نشان داده شده که کدامیک از احادیث موجود در گلشن راز در منابع بیشتری آمده و مورد اعتنای گردآورندگان بیشتری قرار گرفته است که این دسته از احادیث، بیشتر ناظر به اندیشه‌های عرفانی و کشف و شهود است خاصه خود شیخ نیز، با فلسفه میانه‌ی خوبی نداشته و عقل و استدلال رادر راه شناخت حقایق ضعیف و ناتوان می‌دانسته است. و همچنین، نشان داده شده که کدامیک از احادیث، ابیات بیشتری از این منظومه را به خود اختصاص داده که این احادیث نیز، بیشتر بیانگر اندیشه‌ی وحدت وجودی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Source Secret Garden sayings of Sheikh Mahmoud shabestari based printing doctor Dezfulian

نویسنده [English]

  • esmaeil tajbakhsh