نام گزینی زنان در داستان‌های هزار و یک شب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه الزهرا

چکیده

هزار و یک شب کتابی چند ملیتی است که در طی سالیان متوالی نگارش یافته و چندین زبان و فرهنگ را تجربه کرده و از جایگاه ویژه‌ای در میان سرزمین‌های زادگاهش و چه بسا کشورهای غربی برخوردار است. راویان و نقالان این اثر آگاهانه یا ناآگاهانه نام‌های شخصیت‌های داستان را به‌گونه‌ای گزینش نموده‌اند که با کنش و شخصیت آنان بسیار همانندی دارد. در این اثنا نام گزینی زنان در کتابی که با کنش و حضور پر رنگ زنان نقش گرفته است و با دنیایی رمزی و سمبولیک پیوندی ناگسستنی دارد بسیار مهم و ارزشمند تلقی می‌شود. مطالعه نام‌ها در این کتاب به شناخت بیشتر این اثر و افشای هویت زنان در تاریخ گمشده‌شان یاری می‌رساند. در این مقاله کوشش شده است تا با رویکردی زن مدارانه و با توجه به طبقه اجتماعی زنان نام‌های زنان و ارزش توصیفی آنان در هزار و یک شب نشان داده شود. جامعه آماری مورد بررسی، حکایت‌های جلد اول هزار و یک شب ترجمه‌ی عبداللطیف تسوجی (نشر هرمس) است. نتایج نشان می‌دهد نام گزینی زنان در این کتاب از جایگاهی ویژه برخوردار است و از نظر آوایی، معنایی و رمزی با شخصیت و کنش آنان پیوندهای ناگسستنی و معناداری دارد. مثال‌های مختلف در بهره‌گیری راویان از شیوه‌های مختلف، ازن نظر را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Name implantation of women in the stories of Thousand and One Nights

نویسنده [English]

  • maryam hoseini