نیما و سبک هندی؛ چالش یا آشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

ادبیات ایران در میدان تحولات فکری و اجتماعی، فراز و نشیب‌های متعدد و متفاوتی را در متن شعر تجربه نموده است. در این میان، مطالعة قیاسی دربارة دوره‌های مختلف ادبی، چشم‌انداز مؤثری است که سبب زایش اندیشه‌ها می‌شود. تکامل زبان و دریافت ویژگی‌های سبکی، حاصل نقد و بررسی‌های تقابلی آثار است. در همین رهگذر، واکاوی همانندی ها و ناسازگاری‌های سبک نیما و شعر سبک هندی، کمتر مورد توجه پژوهشگران ادبی قرار گرفته است. در مقالة حاضر، پس از ذکر تعاریف کوتاه از «سبک» و سنجش نظرها در این مورد، برخی ویژگی‌های لفظ و معنی این دو سبک، تحلیل و بررسی شده است. در این گفتار اندک، مجال برابری جزء به جزء و بحث های بنیادی ساختار را – آن گونه که شایستة هنرنمایی های شاخص در هر دو سبک باشد - نداشته ایم؛ اما سعی کرده‌ایم زاویه‌های برجسته‌ای را با قلم نقد نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nima and Hindi Style: Challenge or Reconciliation

نویسنده [English]

  • ziba falahi
چکیده [English]

In the course of its socio-intellectual developments, literature in Iran has undergone a number of various and diverse ups and downs in regard to Poetry. Hereby, a comparative study about different literary periods provides us with perspectives that have instigated new ideas. Language development and appreciation of stylistic features are the by-products of contrastive analysis and criticism. In the course of these studies, analysis of the similarities and differences in the elements of Nima and Hindi poetry styles has been of less concern to literary researchers to date. By bringing up brief definitions of “Style” and the appraisal of ideas in this case, the present article seeks to analyze and expand some of the characterizations of form and meaning. It must be noted that this narrow scope has not made it possible for us to find elemental and point to point equivalents or fundamental discussions of the structures between these two styles. However, I have attempted to represent these significances in an analytical note.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naturalism
  • ambiguity in poetry
  • Hindi style
  • imagism
  • Modern Poetry
  • local vocabulary