بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی به ادب فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

چه معیارها و نشانه‌هایی درباره زیبایی‌شناسی سنتی باعث می‌شود که نیاکان ما انسانی را خوب رخ بنامند؟ آیا این معیارها در طول زمان دگرگونی پذیرفته است؟ آیا در دنیای سنتی که به نظر می‌رسد همه چیز در چارچوبی مشخص و معین تعریف می‌شود، زیبایی نیز تابع تعریف جدولی است و چیزی که فراتر یا خارج از جدول زیبایی باشد، نازیباست؟ آیا این معیارها در طول زمان دگرگونی پذیرفته‌اند؟ پاسخ ما این است که گاه در الگوی زیبایی‌شناسی قدما نمونه‌هایی می یابیم که ناظر بر تفاوت دیدگاه زیبایی شناختی گویندگان آن ها و سلیقة متفاوت آنها از ذائقة رایج و حاکم بر دنیای سنتی است. این نمونه‌ها اگرچه اندک‌اند، بر این دنیای یکسان و یک شکل و یک‌سویه گاه رنگی کاملاً متفاوت می پاشند؛ آن گونه که معیارها و نشانه‌هایی که به نظر اصیل، همیشگی، پایدار و خدشه‌ناپذیر می‌آیند، متحول می‌شوند و دگرگون. گاه خصوصیتی متفاوت اثری عمیق در ذهن شاعر داشته و او را وادار به بیانی متفاوت کرده است و گاه زیبایی، جنبة الحاقی و وارداتی پیدا می‌کند و بر اثر تعامل با دیگر فرهنگ‌ها به اذهان و اذواق راه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of unusual aesthetic symbols in Persian Literature

نویسنده [English]

  • saeid hamidian
چکیده [English]

Which criteria and symbols in traditional aestheticism have led our ances- tors to call someone beautiful or otherwise? Have these criteria changed over the years? In the traditional world in which everything is predefined in specific concepts, was beauty a concrete concept and was everything be- yond it defined as not beautiful? The answer would be that we sometimes find examples of difference in taste in the traditional standards for beauty and, although rare, they give a new color to the monotonous world chang- ing the seemingly stable and everlasting symbols and criteria. A different virtue sometimes deeply affects the poet’s mind and therefore leads him to present his work differently. Beauty is sometimes an external aspect which has been inserted into the minds and tastes as a result of interaction with other cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aestheticism
  • persian literature
  • lover
  • Style
  • the lover’s face