بررسی و تحلیل داستان«رستم و شغاد» بر اساس روایات ثعالبی فردوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

در این مقاله ضمن عرضه فشرده داستان براساس دو روایت، از چند زاویه به تحلیل آن پرداخته شده است. در این تحلیل مقدمات بروز تراژدی مرگ رستم و دلایل آن، نقاط قوت و ضعف کار فردوسی، تقدیر اندیشی فردوسی و … مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش مقایسه روایت ثعالبی با روایت فردوسی پس از اشاره به خاستگاه داستان‌های ملی و حماسی و شاهنامه‌های منثور، مآخذ اصلی روایات ثعالبی و فردوسی یعنی شاهنامه ابومنصوری و بعضی داستان‌های حماسی مکتوب به بحث گذاشته شده و در نهایت طی یک مقایسه تطبیقی، چگونگی بهره‌گیری ثعالبی و فردوسی از این مآخذ نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the narrations provided by Tha’alababi and Ferdowsi

نویسنده [English]

  • shirzad tayefi
چکیده [English]

The present paper attempts to provide an excerpt of the story, and analyze it from various viewpoints. In this analysis, in addition to the tragic death of Rostam and the reasons behind it, merits of Ferdowsi’s work as well as his strong belief in determinism have all been dealt with.The paper also provides a thorough comparison between tha’alebi and Ferdowsi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shaghad
  • tha’alebi
  • Ferdowsi
  • Narration
  • comparative litera- ture