گذشته ای روشن و آینده ای تاریک پژوهش تطبیقی دو شعر از «امل دنقل» و «منوچهر آتشی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

مقارنه و قیاس یکی از مصادر پر بار و غنی معرفت و فهم انسان است. انسان در بیشتر بررسی‌های خود برای رسیدن به کنه حقایق راه قیاس را برمی‌گزیند و ادبیات تطبیقی با چهره و چهارچوب کنونی آن ثمره پژوهش‌های ادبی دوران معاصر است که با استقبال بسیاری نیز روبه‌رو است و در پی بیان تأثیر و تأثر ادبیات ملل و تبیین نکات مشترک دو ادب مختلف است و لو هیچ رابطه تأثیر و تأثری در میان نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Clear Past and a Dark Future

نویسنده [English]

  • aliakbar ahmadi
چکیده [English]

Comparison is a fruitful soured of human’s knowledge. There are many lit- erary works which are far away regarding place and times but accomplish the same purpose. Archetype is one of the images that human being carries from the beginning of creation mad is like a gene in his unconscious and is implemented here and there based on the situation. The poem “AlkhoyOl” by Amal DoNghol and the poem “ wild White horse” by Manochehr Atashi both express the symphony of grief and the clear and proud past which is clear from the way it puts emphasis on words and pictures and verbs. In this article, I will try to investigate the common themes of the poems and their common atmosphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative
  • literature
  • Unconscience
  • horse
  • Flash back
  • 58 Tense. Archetype