نگاهی به هرمنوتیک گاد امر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

هرمنوتیک با ظهور اندیشه های هانس گئورگ گادامر (۱۹۰۰-۲۰۰۱) وارد عرصه جدیدی شده است. از اینرو لازم است تا نگاهی به چشم اندازها اندیشه هرمنوتیکی گادامر داشته باشیم. این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است. نخست به ریشه یابی واژه هرمنوتیک، تاریخچه و خاستگاه و آنگاه قلمرو و گرایش های کلی آن پرداخته و سپس اندیشه های محوری گادامر از قبیل پرسش هرمنوتیکی، مساله متن و مساله فهم آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at Gadamer's Hermeneutics

نویسنده [English]

  • abdolah nasri
چکیده [English]

Hermeneutics has entered into a new field after the appearance of new notions offered by Hans-Georg Gadamer ( 1900 - 200 I ). Thus, we should have a look at the perspectives of the new hermeneutic notions suggested by Gadamer. This essay has two parts: First, we will discuss the etymology of the word 'hermeneutics', referring to its history and place of birth. Then, we will deal with its general trends, snrveying Gadamer's basic notions, such as hermeneutic question, the issue of the text and the problem of its uuderstanding.