بکارگیری آموزش راهبردهای خواندن در قدریس این مهارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از دیر باز پژوهشگران آموزش زبان بیگانه، همواره بکارگیری راهبردهای صحیح مهارت خواندن را مورد تحقیق و تفحصی قرارداده اند. نتیجه ء آن دستیابی به این واقعیت است که وقتی زبان آموزان از راهبردهای مختلفی که برای این امر موجود می باشد استفاده کنند، توانایی آنها به طرز قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. راهبردهای خواندن نه تنها ابزاری ارزشمند برای زبان آموزان هستند، بلکه میزان درک عمیق درس را در زبان آموزان آشکار می سازند. برای کمک به کسانی که در این زمینه ضعیف تلقی میشوند، مدرسین زبان می توانند با بکارگیری فعالیت های راهبردی گوناگون، توانایی خواندن آنها را افزایش دهند. این مقاله به بحث دربارهء اهمیت اموزشی راهبرد های مهارت خواندن در کلاس می پردازد و در این بین نگرشهای مختلف صاحب نظران متناسب با مباحث مورد نظر را منعکس میسازد. همچنین شماری از اینگونه فعالیتهای راهبردی را که می تواند در مراحل مختلف ارائه ء درسی مورد استفاده قرار گیرد، با رویکردی زبان آموز - محوری معرفی می شود. در این راستا نقش کلیدی مدرسین مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه آنها راهبردهای مناسب را معرفی نکرده و یا به آنها تاکید نورزند زبان آموزان هرگز به مهارتی دست نخواهند یافت که بتوانند آنها را شناسایی کرده، مورد ارزیابی قرار داده ودر شرایط متفاوت مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incorporating Strategy Training into Reading Instruction

نویسنده [English]

  • mastane haghani
چکیده [English]

The reading strategies employed by proficient readers during a reading process have long been under the scrutiny of researchers .They have come to this realization that reading ability will greatly be enhanced when learners adopt a wide range of reading strategies. Besides being invaluable tools for the learners, strategies are quite insightful as they can reveal to the teacher whether the students have deeply understood the new lesson or not. In order to help those readers who experience less success in their reading ability, teachers should implement appropriate reading strategies through various tasks. This paper discusses how strategy training can be employed in the classrooms and enumerates different strategy training activities based on a learner-centered approach, which can help learners gain fluency in the reading skill and become successful independent readers. It also emphasizes the significant role of teachers. If they do not explain, model or reinforce the strategies, the students do not learn to identify, practice, evaluate and transfer strategies to a new learning context and may not become aware that they are using strategies at all

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading strategies
  • strategy-based model
  • extensive reading
  • bottom-up processing
  • top-down processing
  • Metacognitive strategies
  • brainstorming
  • reciprocal technique