مطالعه تطبیقی ازمون انگلیسی گفتاری و مصاحبه ی IELETS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه میزان اصلیت و واقع گرایی بخش مصاحبه ٢ امتحان بین المللی سنجش توانایی زبان انگلیسی دانشجویان غیر انکلیی زبان می باشد . این ٢ امتحان بین المللی عبارتند از : تافل و آیلتس براساس تعاریف ارائه شده از مفهوم املیت و واقح گرایی آزمون در بکمن و پالمر این نتیجه گرفته می شود که بخشی مصاحبه امتحان آیلتسی از میزان اصلیت بیشتری برخوردار است . این کار به دو صورت انجام گرفته است : ا. با مقایسه ویژگیهای این ٢ مصاحبه بر اساس چهارچوب ارائه شده توسط بکمن و پالمر . با جمع اوری نظرخواهی از تعدادی از دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی که در این دو مصاحبه شرکت می کنند و اعلام می دارند که مصاحبه امتحان IELETSاز اصلیت و واقع گرایی بیشتری برخوردار است.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Between the Test of Spoken English (TSE) and the IEL TS Interview with Respect to their Authenticity

نویسنده [English]

  • sasan baleghi zadeh
چکیده [English]

This study is an attempt to investigate the nature of authenticity in two interviews: the interview section of the TOEFL (TSE) and the speaking module of the IELTS. After defining the term authenticity based on Bachman (1990), and Bachman and Palmer (1996) it is argued that the H:LTS interview is a more authentic test than the TSE. This is done in two ways. First, by using Bachman and Palmer's framework of test task characteristics, it is demonstrated that the IELTS interview test tasks arc more similar to the features of target language use contexts. Second, by collecting data from a number of participants who took both tests, it is found that the IEL TS interview replicates real life performance more than the TSE.