نظریه امام عبدالقاهر جرجانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این گفتار تلاشی است برای تبیین یکر از بنیادی ترین نظر یه های بلاغت و نقد ادبی: یعنی نظر یه نظم امام عبدالقاهر جرجانی . نویسنده برای رسیدن به این هدف به شرح موضوعات زیر پرداخته است: ١ ~ یکپارچه بودن و کلیت زبان و شعر ٢ ~ ابطال اندیشه دوگانه بودن لفظ و معنا ٣ - مقایسه آرا و نظریات عبدالقاهر با آرا و نظریات ناقدان جدید بویژهآ.ا. ریچاردز ٤ - اشاره ای به نظریه کاربرد زبان کولویچ و مقایسه آن با نظریه نظم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jorjani's Theory of verse

نویسنده [English]

  • mohammad hadi moradi
چکیده [English]

The objective of the present paper is to introduce one of the most fundamental theories of rhetoric and literary criticism, Jorjani's theory of verse. To achieve this objective in this paper, the author has dealt with the following: 1- coherence and unity of language and poetry 2- nullification of the notion of dichotomy of form and meaning 3- comparing the viewpoints Jorjani with those of new critics like A.A. Richards 4- Coleridge's theory of language application, and comparing it with the theory of verse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theories of prose- form and meaning- rhetoric- criticism