بررسی جنبه های فرا داستانی رمان تحمل عشق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سال ١٩٩٧ م انتشار رمانی با عنوان تحمل عشق به قلم یکی از رمان نویسان معاصر انگلستان موجب بحث های جنجالی فراوانی در میان منتقدان ادبی شدروای این رمان گزارش گربحث علمی مجلات است و در طول رمان کررآ به انواع و اقسام نظریه های علمی اشاره و استناد می کند جمله به داروینیسم نوین، روانشناسی تکاملی، سکنی گزیدن انسان در سایر سیارات درآینده، و انیشتین .این رمان همچنین شامل دو ضمیمه می شود که یکی از آن ها مقاله ای یازده صغحه ای در باره ی شخص بیماری است که به اختلال روانی موسوم به کلرمبالت>، مبتلا بوده است. در مقاله´ یادشده به بیست مقاله و کتاب دیگر درباره این بیماری استنادشده و ادعا گردیده است است که این منابع همگیاز نشریه معروف و معتبر انجمن روانپزشکی بریتانیا استخراج شده اند. پس از انتشار دادن رمان، بسیاری از منتقدان به نویسنده آن خرده گرفتند که تسلیم گرایش عمومی بسیاری از رمان نویسان معاصر شده است که نظریات جدید علمی را در آثار خود ملحوظ می کنند. اما منتقدان یادشده از این نکته غغلت ورزیدند که چه بسا نویسنده به منظور تقویت جنبه های فراداستانی رمانش از این ضمیمه ها استفاده کرده است. حتی برخی روانپزشکان نیز فریب ظاهر علمی مقالات چاپ شده در ضمیمه این رمان را خوردند و تصور کردند که محتوای آن ها واجد سندیت علمی است. درمقاله حاضر استدلال می شود که ابهام درباره علمی بودن یا نبودن ضمائم این رمان، توجه خواننده را به دشوراری تمایزگذاری بین واقعیت و خیال جلب می کند. در پایان نتیجه گرفته می شود که رمان تحمل عشق همچون همه آثار فر،اداستانی، تقلید واقعیت و تخیل از یکدیگر به نحوی بازی گوشانه به موضوعی درخور تامل تبدیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metafictional Experimentation in Enduring Love

نویسنده [English]

  • hoseyn payandeh
چکیده [English]

The publication in 1997 of a novel entitled Enduring Love in England sparked off heated controversy. As a science journalist, the narrator of Enduring Love repeatedly digresses on a host of scientific theories, among them neo-Darwinism, evolutionary psychology, the future colonisation of space, and Einstein's General Theory. The novel also includes two appendices, the first of which is an eleven-page long case study of a patient suffering from "de Clerambault's syndrome", which lists twenty other papers and books on the disorder and which is claimed to have been reprinted from the British Review ofPsychiatry. After the publication of this novel many critics accused McEwan of having yielded to a fashionable trend among many contemporary novelists to incorporate new scientific ideas in their fiction. What McEwan' s reviewers overlooked was the possibility that he was making use of the appendices to enhance the effect of the metafictional aspects of his novel. Even some psychiatrists were taken in to believe that the appendices were genuine scientific papers. It is argued in the present paper that the ambiguity surrounding the authenticity of the appendices helps to draw readers' attention to the difficulty of distinguishing fact from fiction. The paper concludes that like all metafictional novels, Enduring Love playfully raises the issue of reality and fiction's imitation of each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metafiction
  • Clerambault's syndrome
  • Rationalism
  • Narrative self-consciousness