نگاهی گذرا به ظهور انواع دانش و ادب در ایران در پرتو قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله کوشش به عمل آمده تا در کوتاه سخن، طی سه بند، نشان داده شود که با ظهور اسلام، دانشمندان بسیاری در سایه علوم قرآن پدید آمدند و آثار گران بهایی در دانش های گوناگون از خود به یادگار گذاشتند: و انواع ادبیات ایران بویژه ادبیات شعری مانند ادب حماسی، آرمانی، عرفانی، تعلیمی، و غنایی تحت تأثیر قرآن و احادیث به وجود آمدند. لیکن بعد از مشروطیت، ادبیات ایران تحت تأثیر تفکرات مغرب زمین از محتوای قرآنی دور شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Brief Glance at the Advent of Some Scientific Branches and Literary Genres in the Light of the Holy Qur'an in Iran

نویسنده [English]

  • mohammad hoseyn bayat
چکیده [English]

The aim of this article is to demonstrate that with the advent of Islam, many scholars grew out of the light of the Holy Qur'an. Many valuable works were produced m different scientific branches, including literary genres like epic, mystical, didactic and lyrical poetry, but after the constitutional period, Persian literature came under the influence of western thoughts and consequently became divorced Qur'anic themes.