گسترشی زبان و ادبیات فارسی چشم انداز سده آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، درباره ی شناخت مکتب ها و سبک مای ادبیات فارسی سخن گفته شده است و ضمن بررسی تاثیر آنها بر مکاتب ادبی کشورهای دیگر زمینه ی لازم را برای مطالمات بعدی فراهم آورده است. هدف اصلی مطالب این نوشته، مطالمه و تحقیق درباره ی فرآیند شکل گیری سبک هایی است که در سد بیست و یکم ظهور خواهند کرد. برنامه های درسی رشته ادبیات فارسی و ضرورت تغییرمای بنیادی در روشی های آموزشی نیز از جمله مطالبی است که در این مقاله به صورت پیشنهاد مطرح شده است. چون مقاله ی حاضر صرفا نظریه پردازی و پیشنهاد است، فاقد منابی و ماخذ وی‌« است.

عنوان مقاله [English]

Development of the Persian Language and Literature: A Perspective of the future century

نویسنده [English]

  • ahmad tamim dari
چکیده [English]

The present paper deals with an introduction to Literary schools and styles of the Persian Literature. The paper probes into the effect of these schools and styles on other Literary schools so as to pave the way for further studies. The objective of the present paper is to inverstigate the process of formation of styles emerging in the present time . The paper will also take into concideration the probeble fundamental changes which should be taken in teaching methods