سرجسمه های عرفان و ادبیات عرفانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

بیش از ١٢٠٠ سال از ظهور و پیدائی تصوف و عرفان و ادبیات آن گذرد . در این مدت ، سوالی که همیثه مطرح بوده و در این مقاله نیز نویسنده در جست و جوی پاسخ آنست اینکه ، آیا این مقوله آسمانی است، نورانی، ربانی، وحیانی و در یک جمله حقیقی و ماندگار است یا آنکه برای دستیابی به پاسخ این سوال ابتدا نظر بزرگان اهل عرفان بعد  علما، اهل سنت و تشیع و سرانجام محققان معاصر طرح و مورد ارزیابی واقع شده ، آنگاه نویسنده  بر اساس تعریفی که املا از جانب لوئی ماسینیون ابراز شده و توسط پل نویا باثبات رسیده است ، بحث را به سامان رساند نتیجه می گیرد که تصوف و ادبیات عرفانی در تحلیل نهاثی ، زمینی و حاصل تاویل گزاره های دینی با زبانی هنری و در حقیقث نوعی پلورالیزم معرفتی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The origins of mysticism and mystic literature

نویسنده [English]

  • mehdi dashti
چکیده [English]

About years before sufism, mysticism and its literature were iorn.But in this period a basic question was important and essential hat is this affair heavenJy, luminous ,divine and on the whole true and ibiding or , human , territorial and in other words unstable? or achieving the answer of this question we will notice the ideas of great learned men of mysticism, shia and sunnite .And also study of ideas of contemporary researchers. Then author will put forward a viewpoint on the basis of definition that was proved scientifically by L .Masinion and his student P .Noya . The result is that suficism and mysticism litreture is human and the paraphrase of religious statements with an art language and in fact, a kind of epistemological religious pluralism.