ترجمه و ادبیات تطبیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در میان محققان ادبیات تطبیقی دربارۀ نقش ترجمه در داد و ستدهای ادبی و همچنین امکان تکیه بر ترجمه در پژوهش های تطبیقی سخن بسیار است. به طور کلی پژوهشگران ادبیات تطبیقی ارتباط با زبان ها و متون های زبان مبدأ را ترجیح می دهند. آنان در همه احکام و نتیجه گیری هایی که براساس ترجمه پایه ریزی شده باشد، به دیدۀ شک و تردید نگاه می کنند. همچنان که ترجیح می دهند، محقق ادبیات تطبیقی به شناخت زبان ادبیات مورد پژوهش خود، کاملاً مجهز و مسلّح باشد که این امر در دو چارچوب مهم، آشکار به نظر می رسد.
الف- تألیفات ادبیات تطبیقی: زیرا می بینیم در این کتاب ها، متن اصلی شاهد قرار می گیرد، بی آنکه ترجمه شود، یا حتی (گاهی) مؤلف از ترجمه واژگان، اصطلاحات، امثال و به ویژه اشعار خودداری می کند!
ب- کنفرانس های ادبیات تطبیقی: که در این کنفرانس ها، معمولاً به زبان اصلی یا به زبان بیگانه مورد علاقه سخنرانی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation and Comparative Literature

نویسنده [English]

  • mohamadhasan taghyeh
چکیده [English]

A lot has been said about the role of translation in literature. Researchers involved in comparative literature are mostly interested in the relationship between the SL text and the its equivalent TL texts. They are skeptical about prescriptions issued on the basis of TL texts, and would rather study the SL text instead. This will be manifested in the two frameworks below: i- Writings on comparative literature ii- Conferences on comparative literature The present paper deals with the role of these two in translating and comparative literature.