مغالطۀ وجودی (Existential Fallacy) و کاستی منطق قدیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

منطق قدیم در بعضی موارد نتیجه گیری هایی می شود که در همه حال صحیح تلقی می گردند در حالی که با کمی دقت متوجه خواهیم شد که این نتیجه گیری ها در شرایطی خاص نمی تواند درست باشد. این نتیجه گیری ها، هم در استنتاج های بی واسطه می تواند رخ دهد و هم در اشکال اربعۀ قیاس اقترانی امکان دارد اتفاق افتد. پیش از پرداختن به خطای وجودی ابتدا به نتیجه گیری منطق قدیم در شرایط فوق می پردازیم و سپس خطای آن را در شرایط خاص مورد بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Although fallacy (Existential Fallacy) and the shortcomings of the old logic

نویسنده [English]

  • hamidreza ayatolahi