کلیدواژه‌ها = تاریخ
تعداد مقالات: 4
1. عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا

دوره 22، شماره 76، تابستان 1397، صفحه 214-191

10.22054/ltr.2018.8838

الهام زارع؛ نعمت الله ایرانزاده؛ غلامرضا پیروز


2. شاهنامه در تاریخ وصّاف

دوره 20، شماره 70، زمستان 1395، صفحه 117-141

10.22054/ltr.2017.7160

یحیی کاردگر


3. خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو تاریخ‌گرایی نو

دوره 19، شماره 63، بهار 1394، صفحه 161-180

بهنام میرزابابازاده فومشی؛ آدینه خجسته پور


4. تاریخ مسعود نیک پی

دوره 12، شماره 35، بهار 1387، صفحه 84-98

10.22054/ltr.2008.6449

حوریه شیخ مونسی