کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی سبک روایی تاریخ بیهقی بر اساس الگوی سیمپسون

دوره 23، شماره 80، تابستان 1398، صفحه 144-113

10.22054/ltr.2018.11137.1405

علیرضا خانبان زاده؛ زهره صفوی زاده سهی


2. تحلیل الگوی کنشی و زنجیره‌های روایی گریماس در روایت مرگ رستم

دوره 23، شماره 80، تابستان 1398، صفحه 32-7

10.22054/ltr.2019.36949.2463

کاظم دزفولیان؛ مریم اکبری؛ مریم جلالی


3. عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا

دوره 22، شماره 76، تابستان 1397، صفحه 214-191

10.22054/ltr.2018.8838

الهام زارع؛ نعمت الله ایرانزاده؛ غلامرضا پیروز


4. طرح روایات مکاشفه‌های صوفیه

دوره 21، شماره 74، زمستان 1396، صفحه 123-145

10.22054/ltr.2018.8247

مهسا رون؛ محمد شفیع صفاری


5. بررسی روایت‌شناسانة طوطی‌نامه

دوره 21، شماره 74، زمستان 1396، صفحه 53-78

10.22054/ltr.2018.8245

محمدرضا حاجی آقا بابایی


6. مرزشکنی روایی در داستان‌های ایرانی

دوره 20، شماره 67، بهار 1395، صفحه 127-145

10.22054/ltr.2016.3943

قدرت قاسمی‌پور


8. پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش»

دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 21-40

غلامعلی  فلاّح؛ لیلا سادات پیغمبرزاده


9. تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل‌اندام برپایة نظریّة گریماس

دوره 18، شماره 61، پاییز 1393، صفحه 83-105

محمّدامیر مشهدی؛ فاطمه ثواب


10. تحلیل ساختاری رمان اهل غرق

دوره 18، شماره 60، تابستان 1393، صفحه 7-23

تیمور مالمیر؛ علیرضا ناصر بافقی


11. بررسی ساختارگرایانة باب شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمون

دوره 18، شماره 59، بهار 1393، صفحه 43-59

احمد تمیم داری؛ سمانه عبّاسی


12. تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین

دوره 18، شماره 59، بهار 1393، صفحه 85-100

محمود بشیری؛ زهرا هرمزی


14. هم سنجی روایت «جم» در اسطوره و حماسه

دوره 15، شماره 49، پاییز 1390، صفحه 9-30

10.22054/ltr.2011.6555

ابراهیم محمدی