نویسنده = منصور فهیم
تعداد مقالات: 8
6. بررسی تأثیر ساده سازی واژگانی بر خواندن و درک مفاهیم

دوره 8، شماره 22، زمستان 1383، صفحه 26-57

10.22054/ltr.2005.6423

منصور فهیم؛ مجید نعمت پور


7. How is the Mother Tongue Acquired

دوره 5، شماره 12، تابستان 1379، صفحه 145-170

10.22054/ltr.2000.6321

منصور فهیم