نویسنده = سیّد مرتضی میرهاشمی
تعداد مقالات: 2
1. ریخت‌شناسی افسانة ماهان مصری بر اساس نظریّة ولادیمیر پراپ

دوره 20، شماره 70، زمستان 1395، صفحه 73-89

10.22054/ltr.2017.7158

سیّد مرتضی میرهاشمی؛ زهرا سعادتی‌نیا


2. بازتاب اندیشة صوفیانه در داستان جمشید و خورشید

دوره 19، شماره 66، زمستان 1394، صفحه 153-169

سیّد مرتضی میرهاشمی