نویسنده = عباسعلی وفایی
تعداد مقالات: 9
1. دو واژة محلّ نظر در شاهنامه

دوره 20، شماره 67، بهار 1395، صفحه 37-49

10.22054/ltr.2016.3951

عباسعلی وفایی؛ یاسر دالوند


3. تحلیل سبک شناختی منظومه‌ی جام جم اوحدی

دوره 16، شماره 53، پاییز 1391، صفحه 57-80

10.22054/ltr.2012.6585

عباسعلی وفایی


6. تکرار مقوله‌های زبانی (در غزلیّات شمس)

دوره 13، شماره 39، بهار 1388، صفحه 41-56

10.22054/ltr.2009.6478

عباسعلی وفایی


7. تخفیف تک‌واژهای اشتقاقی و صرفی

دوره 12، شماره 38، زمستان 1387، صفحه 55-66

10.22054/ltr.2009.6471

عباسعلی وفایی


8. لیلی و مجنون نظامی وفراق نامه سلمان ساوجی

دوره 7، شماره 17، تابستان 1382، صفحه 70-83

10.22054/ltr.2003.6245

عباسعلی وفایی


9. تخفیف مصوت های بلند و کوتاه در زبان فارسی

دوره 5، شماره 12، تابستان 1379، صفحه 46-57

10.22054/ltr.2000.6230

عباسعلی وفایی